Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Bij deze nodigt het bestuur van Sportacrobatiek Zwolle jullie en/of jullie ouders uit voor de Algemene Ledenvergadering op 13 april, 20 uur, aanstaande. De vergadering vindt plaats in de onze kantine in de Stilohal.

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en opening.
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de vorige ledenvergadering 17 november 2016
 4. Bestuursverslag
 5. Financieel verslag door de penningmeester.
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing leden kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing
  • Mirel Keric; aftredend en niet herkiesbaar
  • Ina Brinkhuis, aftredend en niet herkiesbaar
  • Renzo van Berkum; algemeen bestuurslid
  • Mayke Ben Haj Fredj; algemeen bestuurslid
 1. Stand van zaken commissies; beleid medewerking
 2. Rondvraag en afsluiting

Ik hoop jullie allen op 13 april in de Stilohal te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Wim van Selling